Berlingver
ebook

Berlingver (ebook)

DUŠAN MIKLJA

$ 4,459.00
Editorial:
AGENCIJA TEA BOOKS
ISBN:
9788663291485
Formato:
Epublication content package
DRM
Si
$ 4,459.00
Añadir a favoritos

„Knjiga Dušana Miklje predstavlja politi?ki portret Enrika Berlingvera, nedavno nenadano preminulog lidera italijanskih komunista i jedne od najmarkantnijih li?nosti savremenog komunisti?kog pokreta. U tom portretiranju autor daje i osnovne elemente biografije generalnog sekretara IKP, pri ?emu se posebno zadržava na moralnom liku ’crvenog monaha’, kako su, ne bez razloga, ponekad nazivali Berlingvera. Svoju novinarsku naraciju Miklja zasniva, pre svega, na interpretiranju stanovišta samog Berlingvera, zatim, na brojnim svedo?enjima i analiti?kim vi?enjima drugih o Berlingveru i njegovim politi?kim shvatanjima. Pritom su obuhva?ena uglavnom sva klju?na pitanja koja dominiraju u mnoštvu doga?anja u politi?kom životu Italije i njene komunisti?ke partije, kao i u svetskom socijalisti?kom kretanju u poslednjih petnaestak godina.“
(Iz recenzije dr ?edomira Štrpca)
„Enriko Berlingver u svojoj li?nosti otelotvoruje moralnu strogost, politi?ku lucidnost i ose?anje za opšte dobro. Bio je najuzorniji predvodnik generacije boraca radni?kog pokreta.“
Sandro Pertini, predsednik Republike Italije
„Glavni razlog Berlingverovog uspona treba tražiti u njegovom – za Italiju netipi?nom – shvatanju javne dužnosti. Kod nas je primetna težnja da se politika odvoji od morala. Za Berlingvera, naprotiv, ta dva pojma predstavljaju celinu.“
Lu?ano Lama, generalni sekretar Generalne konfederacije rada Italije

Artículos relacionados

 • Erken Osmanl? Sanat?. Beyliklerin Miras?
  Bu kitap yüzy?llarda Asya'dan gelirken toplad?klar? birikimleri yerel tatlarla kayna?t?r?p yeni sentezlere ula?an Bat? Anadolu Beyliklerini ve bunlardan birisiyken daha sonra bölgenin tek egemen gücü haline gelen Osmanl? Devleti'nin erken dönemlerini gözler önüne seren bir çal??mad?r. ...

  $ 31,025.00

 • A Stag Family Christmas
  LAINEY DAVIS
  The weather outside is frightful this Christmas, and the heat is on for the Stag Brothers. Caramel sauce isn’t the only sticky mess for these broody brothers, who each face challenges in love and life. Timber Stag led his family and his law empire with the same stern hand until Alice stumbled into his life. Just when he learns to relax and enjoy the cocoa, everything unr...

  $ 20,223.00

 • La lluita per la terra. Solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1936)
  PERE, BOSCH I CUENCA
  Descripción / Resumen (Catalán): En aquest llibre es ressegueixen les formes de mobilització i socialització, els esforços organitzatius, les anàlisis i els programes reivindicatius i, finalment, els enfrontaments socials que es van donar a la regió de Girona durant els anys de la Segona República, al voltant de La lluita per la terra. Al mateix temps, s'intenta relacionar aqu...

  $ 19,367.00

 • El club de los escritores criminales
  CARLOS GARCÍA MIRANDA
  Ángela se ha convertido en una escritora superventas gracias a su novela Los crímenes de la Complutense. Su vida da un vuelco cuando acepta ser la profesora en un retiro para escritores que se celebra en un campamento junto a un lago. Su novio, Nando, la acompaña hasta ese lugar idílico que se vuelve una trampa mortal al descubrir que el payaso asesino está allí escribiendo una...

  $ 27,900.00

 • Antología literaria TALIUM
  GUSTAVO, ARRIETA
  Conmemorando sus “Bodas de cristal” el Grupo TA. LI. U. M., el Taller Literario de la Universidad del Magdalena, regresa con la presente “joya” su IV ANTOLOGÍA LITERARIA, producto de la extracción diaria de piedras preciosas, a través de lecturas, comentarios, sugerencias, revisiones y correcciones de poemas, cuentos de 30 jóvenes escritores y poetas -más la entrevista a su dec...

  $ 15,989.00

 • Turquía, Siria e Iraq
  GILBERTO, CONDE
  Esta obra trata de las relaciones entre tres países que han sido protagonistas de algunos de los más notorios conflictos que se han vivido desde la primera guerra mundial. La importancia geoestratégica de la zona que conforman es incuestionable, ya que se ubica en un cruce de caminos entre Europa y Asia, entre regiones productoras de materias primas fundamentales para la indust...

  $ 15,719.00

Otros libros del autor

 • Judina posla
  DUŠAN MIKLJA
  Okvirno, pri?a ove knjige obuhvata devedesete, raspad Jugoslavije i naše ljude u inostranstvu, malu grupu ljudi okupljenih oko Srpske crkvene opštine u Briselu. Oni su mikroslika svega onoga što jesmo, ?ine i prikazuju u malom ono što nas kao narod suštinski odre?uje. Uvode?i termin „Judina posla“ za opisivanje karaktera Balkanaca,...

  $ 4,459.00

 • Etiopija
  DUŠAN MIKLJA
  Dušan Miklja je jedan od najboljih poznavalaca Afrike ?ije je mnoge dramati?ne trenutke opisao po?ev od gra?anskog rata u Nigeriji do rušenja carstva u Etiopiji i borbe za nezavisnost bivših portugalskih kolonija. U svojstvu dopisnika Tanjuga za Isto?nu Afriku izveštavao je sa više afri?kih i me?unarodnih konferencija, susreo mnoge poznate drž...

  $ 4,095.00

 • Tre?i put italijanskih komunista
  DUŠAN MIKLJA
  Italijanska Komunisti?ka partija najmo?nija je leva politi?ka formacija u Italiji i jedna od najve?ih stranaka na italijanskoj politi?koj sceni 1970-ih. Knjiga Tre?i put italijanskih komunista je anatomski presek tada najve?e radni?ke partije Zapada. Ostavivši velike istorijske rekonstrukcije istori?arima, autor se strogo i konzistentno drži zadate teme, a to je prikaz n...

  $ 4,095.00

 • Put u Adis Abebu
  DUŠAN MIKLJA
  Adis Abeba. Sredina sedamdesetih godina. Stotine hiljada ljudi umiru u velikoj gladi u provinciji Volo. Stotine hiljada isto tako iznemoglih izbeglica vojska bodljikavom žicom spre?ava da u?u u prestonicu. Dok mladi oficiri pripremaju „puze?i državni udar“, koji ?e na kraju srušiti hiljadugodišnje carstvo i do?i glave caru, u palati Džubili u prestonic...

  $ 4,095.00

 • Kraj puta
  DUŠAN MIKLJA
  Tri „jerarha“, u svetovnom životu samo pesnici i hroni?ari, ali u dubini duše pustolovi, u dramati?nim godinama kre?u na put da popišu crkvena imanja, ali i da na?u odgovore na neka ve?na pitanja. Polaze od Dušanove prestonice Prizrena, jer „ne znaju ho?e li je ikada više videti“, da bi završili na Sinaju, gde se Gospod...

  $ 4,095.00

 • Trbuh sveta
  DUŠAN MIKLJA
  Ova pri?a o Americi, bogatoj i mo?noj zemlji, „trbuhu sveta“ koji sve proždire – od robe do pameti – ?ita se u jednom dahu, kao najlepša bajka o putovanju u svet koji u mnogo ?emu podse?a na one izmišljene i nepostoje?e. ...

  $ 4,095.00